Salgsbetingelser

Innledning

Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet. Disse alminnelige salgsbetingelsene har anvendelse på alt salg av utstyr fra Toppfôr Norge AS, så lenge ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene.

Priser

Alle priser er oppgitt i norske kroner inklusive merverdiavgift hvis ikke annet er bemerket. Prisene kan endres uten videre varsel til kjøper. Det er kjøperens ansvar å holde seg oppdatert om gjeldende priser. Toppfôr Norge kan imidlertid ikke endre prisen på en vare kjøper har fått bekreftet pris på, det er alltid den bekreftede prisen på ordretidspunkt og som står på ordrebekreftelsen som gjelder. Toppfôr Norge forplikter seg til å levere varen til avtalt pris.  Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før du trykker betal i kassen.

Uavhentede pakker

Pakker der «Henting fra lager hos NBT A/S (Fjellboveien 6, 2016 Frogner)» er valgt ligger til avhenting i 10 dager etter bestilling, hvis ikke annet er avtalt. For uavhentete varer heves kjøpet. Vennligst meddel oss på post@toppfor.no dersom du ikke rekker å hente varene innen ti dager.

Mangler i leveranse

Eventuelle mangler ved en leveranse må rapporteres til Toppfôr Norge AS i rimelig tid etter at feilen burde vært oppdaget. Vi definerer rimelig tid som 10 dager. Oppdages det eventuelle mangler eller mulige feil ved et produkt, skal kjøperen innen rimelig tid etter at mangelen burde vært oppdaget, rapportere mangelen til Toppfôr Norge AS. Toppfôr Norge AS tar forbehold om at enkelte varer kan være utsolgt selv om annet fremkommer i nettbutikken. Ved eventuelle telle-/leveringsfeil eller forsinkelse fra våre leverandører kommer vi til å kontakte deg på oppgitt telefonnummer og/eller e-post for å avtale et erstatningsprodukt eller kansellering.

Leveringstid

Varer på lager sendes samme virkedag eller dagen etter. I tillegg kommer befraktningstid (normalt 1-4 dager innen Norge). Dersom noen av de bestilte varer IKKE er på lager, blir forventet leveringstid spesifisert i separat e-post. Faktisk leveringstid avhenger av våre leverandørers leveringsdyktighet. Toppfôr Norge AS vil oppgi forventet leveringstid på forespørsel, beregnet ut ifra opplysninger fra våre leverandører, erfaringer fra tidligere leveranser o.l. Oppgitte leveringstider er ikke forpliktende på noen som helst måte. Dersom kunden ikke aksepterer oppgitt leveringstid, må dette meddeles Toppfôr Norge AS innen rimelig tid. Toppfôr Norge AS vil sende ut sporingsnummer på alle fraktalternativer der dette er tilgjengelig.

Frakt

Vi bruker den fraktmåten som er best og billigst for de varene du har bestilt. Toppfôr Norge benytter seg av Norsk Bibliotektransport AS for frakt i hele Norge.

Ordren sendes normalt samme dag eller hverdagen etter bestilling. Toppfôr Norge tar forbehold om at leveringstiden kan ta lengre tid i perioder med mange bestillinger eller andre forhold som gjør at vi ikke klarer å levere pakken samme dag.

Betalingsmåter

Vi aksepterer per dags dato betaling over nettbank og Klarna. Toppfôr Norge har alltid full salgspant i varene inntil betaling for disse og tilhørende kostnader er mottatt av oss.

Angrerett på varer

Kjøper kan angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den. Om varen enda ikke er sendt kan ordren avbestilles ved å sende e-post til post@toppfor.no. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettskjema er mottatt. Mottar kjøperen angrerettskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettskjemaet og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år. Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddel. Selgeren kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men selgeren kan kreve at kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen.

Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Kjøperen skal sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen hvis dette er mulig.

Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrivefeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Forbrukerombudets standard salgsbetingelser gjelder for alt annet som ikke er nevnt over.

Abonnér på vårt nyhetsbrev!

Få en rabattkode på 10% tilsendt på e-post ved å abonnere på vårt nyhetsbrev!

Scroll to Top